Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

Chỉ dẫn Imfort Plugins All-In-One WP Migration

Việc backup dữ liệu hàng ngày, tuần hoặc tháng rất quan yếu. Ngoài việc chức năng backup trên hosting. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn backup plugins All-in-One WP Migration.

tiêu dùng tools hỗ trợ sẽ tránh được rủi ro lỗi khi tiến hành restore lại website hoặc chuyển dữ liệu sang hosting khác.

ngoài ra có thể tham khảo plugins Duplicator Pro. Đây cũng là plugins tương trợ thấp.

hướng dẫn Backup Plugins All-In-One WP Migration

kiếm tìm trên giao diện plugin .

từ khoá kiếm tìm sẽ là ” All in one “.

mang 3 triệu lượt kích hoạt, đây sẽ là tools uy tín nhất cho việc backup dữ liệu website của khách hàng.

[caption id="attachment_1120" align="alignnone" width="1024"Hướng Dẫn Backup Plugins All-In-One WP Migration] hướng dẫn Backup Plugins All-In-One WP Migration[/caption][caption id="attachment_1121" align="alignnone" width="744"]Hướng Dẫn Backup Plugins All-In-One WP Migration chỉ dẫn Backup Plugins All-In-One WP Migration[/caption]

Import dữ liệu qua website WordPress mới

Tại Plugin All-in-One WP Migration Import. Trong Import From FILE, và upload file đã backup trước đó

[caption id="attachment_1122" align="alignnone" width="1024"]Tại Plugin All-in-One WP Migration → Import. Trong Import From → FILE, và upload file đã backup trước đó Tại Plugin All-in-One WP Migration → Import. Trong Import From → FILE, và upload file đã backup trước đó[/caption][caption id="attachment_1123" align="alignnone" width="1024"]rong tiến trình Import dữ liệu, hiển thị thông báo như hình dưới → Proceed để tiếp tục. rong tiến trình Import dữ liệu, hiển thị thông tin như hình dưới → Proceed để tiếp tục.[/caption][caption id="attachment_1124" align="alignnone" width="1024"]Chọn Close để hoàn tất tiến trình Import dữ liệu. Chọn Close để hoàn tất tiến trình Import dữ liệu.[/caption]

Tại màn hình báo dự liệu thành công là bạn đã hoàn thành việc Imfort theme nhé

Đăng bợi:

0 nhận xét: