Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Lời khuyên đầu tư của một sếp công ty quản lý quỹ: Năm 20 tuổi có 1.000 đô thay vì mua 1 iPhone về lướt web, dôi ra 1 - 2 triệu đồng/tháng thay vì cà phê chém gió, hãy đem đi đầu tư!Tại Quốc Khánh Show chủ đề “giới văn phòng đầu tư gì với nguồn vốn ít” mới đây,

Cái gọi là quyết tâm của hầu hết mọi người chỉ nói miệng một lúc rồi quên

Cái gọi là quyết tâm của hầu hết mọi người chỉ nói miệng một lúc rồi quên

Bạn muốn giảm béo, bạn muốn nghỉ việc đi du lịch, bạn tự hứa sẽ không mua sắm nữa... Bạn nói, thật sự tôi rất muốn nhưng không làm được. Thật ra bạn không làm được bởi vì mong muốn của bạn chưa đủ lớn mà thôi.