Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Nhân nhượng với đối tượng trốn cách ly là tự sát cộng đồng

Nhân nhượng với đối tượng trốn cách ly là tự sát cộng đồng

Giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, “chống dịch như chống giặc” này thì chần chừ, nhân nhượng với hành vi trốn cách ly giống như sự “tự sát cả cộng đồng”!

Nhân nhượng với đối tượng trốn cách ly là tự sát cộng đồng - 1
Trong khi nhân dân cả nước gồng mình chống lại “giặc dịch” Covid 19 bằng mọi biện pháp.