Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

CÁCH PHÁ PASS EXCEL BẤT KÌ KHÔNG CẦN PHẦN MỀM

Thủ thuật này chỉ áp dụng trong việc gỡ mật khẩu của SHEET, đối với cả file Excel có đặt mật khẩu thì bạn không thể thực hiện bằng cách này được. mà phải cài thêm phần mềm để phá password, tham khảo những phần phềm tìm, gỡ mật khẩu file Word, Excel để lựa chọn phù hợp nhất cho mình.

Bước 1: Mở File Excel Có Chứa Sheet Đã Bị Khóa.

Bước 2. Mở Visual Basic Editor.

* VỚI EXCEL 2003: Để mở Visual Basic Editor các bạn vào Menu Tools chọn Macro và chọn Visual Basic Editor. 
* VỚI EXCEL 2007, 2010, 2013: Để mở Visual Basic Editor bạn dùng phím tắt ALT + F11
go mat khau exccel
 Chú ý
Nếu chưa thấy các Sheet bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.

Bạn click chuột vào Sheet muốn mở pass. Ví dụ tôi muốn mở pass Sheet "qly diem thi" và nó là Sheet thứ 2, tôi chọn Sheet 2 (qly diem thi).
xoa mat khau excel
 
Bước 3. Copy Mã Phá Pass
Các bạn copy đoạn mã dưới đây để thực hiện phá Pass cho Sheet Excel của mình.
Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
    MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else
    If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
    vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
        ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
End If
End Sub
Sau khi Copy đoạn mã bạn dán chúng vào Visual Basic Editor. Từ  menu Run =>Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) để chạy lệnh.

remove pass sheet excel
Hướng dẫn phá pass Excel nhanh chóng
Bước 4. Xác Nhận Xóa Pass.
Sau khi các bạn chạy đoạn mã đó xong máy tính sẽ yêu cầu bạn phải xác nhận. Nếu không có gì nhầm lẫn hay sai xót gì bạn nhấn YES để xác nhận
go mat khau file excel

Xong !
Nếu bạn làm không được vui lòng commem bên dưới để chúng tôi giúp bạn nhé 

Đăng bợi:

1 nhận xét:

  1. The Best Casinos in USA - APRCasino
    It deccasino is one of the herzamanindir.com/ most https://deccasino.com/review/merit-casino/ well-known casino casinos, and it is owned and aprcasino operated by 토토 the Rincon Band of Luiseno Indians. There are over 100 different

    Trả lờiXóa