Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

Code nút chát click tương trợ một mực website

trên những web mấy bác bỏ thường khăng khăng 1 box chát ở cuối màn hình , hôm nay tớ sẽ share Code nút chát click tương trợ khăng khăng website này

Code nút chát click hỗ trợ một mực website

Code nút chát click hỗ trợ cố định website

Code nút chát click hỗ trợ khăng khăng website

Bước 1 : code HTML và js nút chát click tương trợ khăng khăng web nhé

Bạn add đoạn code html bên dưới nhé !

trong ấy mình mang sài icon font awesome, nếu bạn muốn cài thì đọc bài dưới nhé để có icon, hoặc thay thẻ <i> thành <img> mà bạn thích.

Code nút chát click hỗ trợ cố định website

Code nút chát click tương trợ nhất định website

Bước 2 : code css cho đẹp

Lưu và xem kết quả nhé 🙂

Chúc bạn thành công

Đăng bợi:

0 nhận xét: