Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022

Chuyển ko có tầm giá liên hệ ,không sở hữu giá tiền số điện thoại woocommerce wordpress

Đoạn code Woocommerce chuyển giá 0đ hoặc để trống thành địa chỉ, số điện thoại tùy ý bạn, bạn muốn thay thành gì cũng được, code sẽ được thêm vào function.php

Chuyển không có tầm giá liên hệ ,không sở hữu giá tiền số điện thoại woocommerce wordpress

nếu như bạn ko xài child theme thì paste code vào function.php của theme ấy luôn.

ví như bạn xài flatsome-child thì vào đấy và thêm code vào function.php :

Chuyển không có giá thành Liên hệ ,không có giá thành số điện thoại woocommerce wordpress

Chuyển ko mang giá thành địa chỉ ,không với chi phí số điện thoại woocommerce wordpress

Chuyển giá thành liên hệ lúc hết hàng trong woocommerce

Đoạn code này sẽ giúp bạn hiển thị giá bán chữ liên hệ khi set sản phẩm đấy là hết hàng. Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang active là được, như theme flatsome-child ấy.

Chỉ cần thêm vào file function.php là chạy nhé , trong trường hợp bạn muốn làm chữ liên hệ

đẹp và lung linh hơn bạn mang thể thay thế bằng phương pháp thay chữ liên hệ bằng dạng <div class=”lienhe”>Liên hệ </div>

sau đó trong css bạn css class .lienhe là được nhé

trường hợp bạn thao tác khong thành côgn mang thể liên hệ admin để được giúp đỡ nhé

chúc bạn thành công

theo : https://chowordpress.com/chuyen-gia-0d-hoac-de-trong-thanh-lien-he-so-dien-thoai-trong-woocommerce.html

Đăng bợi:

0 nhận xét: