Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

TRUYỆN CƯỜI: KẾ TOÁN "Ế"

TRUYỆN CƯỜI: KẾ TOÁN "Ế"

-👦: Chàng: Em năm nay bao nhiêu tuổi?
-👸 Nàng: Em đã qua 29 mùa "Báo cáo tài chính". Còn anh?
-👦 Chàng: Anh 35 năm hàng tồn!
-👸 Nàng: Thế "tồn kho" trải qua mấy đời "thủ kho " rồi hở anh?.
-👦 Chàng:?????...tròn mắt.
-👸 Nàng: Thế giờ anh định "thanh lý" bao nhiêu ạ?
-👦 Chàng: Anh "thanh lý" rẻ lắm. Em "ra giá" đi. Anh còn lo liệu.
👸 Nàng: 😘 Đều hàng "thanh lý" cả. Giá ngang nhau cho dễ "định khoản"....


Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ Hạnh Phúc


Đăng bợi:

0 nhận xét: