Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023

Thêm nút sắm Ngay vào sản phẩm woocommerce wordpress

Thêm nút sắm Ngay vào sản phẩm woocommerce wordpress, sau đây chợ wordpress sẽ hướng dẫn thêm nút tậu ngay vào sản phẩm woocommerce.
Nút tìm ngay sẽ hiện ở trang chi tiết sản phẩm, nút tậu ngay sản phẩm mang chức năng lúc bạn click vào sẽ tự động chuyển tới trang trả tiền, không cần qua giỏ hàng nữa.

Thêm nút tìm Ngay vào sản phẩm woocommerce wordpress

Nút sắm ngay sản phẩm thật luôn tiện phải ko ạ.
Ưu điểm:
+ Bạn không cần cài thêm plugin đỡ nặng web.
+ ko cần biết code, chỉ cần theme mã sắm ngay vào function.php
+ Code nhẹ, đảm bảo tốc độ nhanh.
+ phục vụ cả sản phẩm đơn thuần và biến thể.

Và ngày nay là chỉ dẫn thêm nút mua ngay vào sản phẩm woocommerce:

/*
* Thêm nút mua ngay vào trang chi tiết sản phẩm Woocommerce
* Author: chowordpress.com
*/
add_action('woocommerce_after_add_to_cart_button','chowordpress_quickbuy_after_addtocart_button');
function chowordpress_quickbuy_after_addtocart_button()
  global $product;
  ?>
  <style>
    .chowordpress-quickbuy button.single_add_to_cart_button.loading:after 
      display: none;
    
    .chowordpress-quickbuy button.single_add_to_cart_button.button.alt.loading 
      color: #fff;
      pointer-events: none !important;
    
    .chowordpress-quickbuy button.buy_now_button 
      position: relative;
      color: rgba(255,255,255,0.05);
    
    .chowordpress-quickbuy button.buy_now_button:after 
      animation: spin 500ms infinite linear;
      border: 2px solid #fff;
      border-radius: 32px;
      border-right-color: transparent !important;
      border-top-color: transparent !important;
      content: "";
      display: block;
      height: 16px;
      top: 50%;
      margin-top: -8px;
      left: 50%;
      margin-left: -8px;
      position: absolute;
      width: 16px;
    
  </style>
  <button type="button" class="button buy_now_button">
    <?php _e('Mua ngay', 'chowordpress'); ?>
  </button>
  <input type="hidden" name="is_buy_now" class="is_buy_now" value="0" autocomplete="off"/>
  <script>
    jQuery(document).ready(function()
      jQuery('body').on('click', '.buy_now_button', function(e)
        e.preventDefault();
        var thisParent = jQuery(this).parents('form.cart');
        if(jQuery('.single_add_to_cart_button', thisParent).hasClass('disabled')) 
          jQuery('.single_add_to_cart_button', thisParent).trigger('click');
          return false;
        
        thisParent.addClass('chowordpress-quickbuy');
        jQuery('.is_buy_now', thisParent).val('1');
        jQuery('.single_add_to_cart_button', thisParent).trigger('click');
      );
    );
  </script>
  <?php

add_filter('woocommerce_add_to_cart_redirect', 'redirect_to_checkout');
function redirect_to_checkout($redirect_url) 
  if (isset($_REQUEST['is_buy_now']) && $_REQUEST['is_buy_now']) 
    $redirect_url = wc_get_checkout_url(); //đổi thành wc_get_cart_url()
  
  return $redirect_url;

Bạn muốn chuyển tới trang giỏ hàng , không muốn chuyển đến cart woocommerce nữa thì sửa đoạn dưới cùng của code:
Đổi wc_get_checkout_url đổi thành wc_get_cart_url là được, đừng sửa dấu chấm phẩy gì hết nhé!
Còn nút thêm vào giỏ bạn cũng sở hữu thể chuyển tới trang giỏ hàng hoặc trả tiền luôn á. Trong setting của woocommerce -> tab sản phẩm bạn tích vào chuyển tới trang giỏ hàng lúc trả tiền thành công là được.

[caption id="attachment_2175" align="alignnone" width="600"]Thêm nút Mua Ngay vào sản phẩm woocommerce wordpress, sau đây chợ wordpress sẽ hướng dẫn thêm nút mua ngay vào sản phẩm woocommerce. Nút mua ngay sẽ hiện ở trang chi tiết sản phẩm, nút mua ngay sản phẩm có chức năng khi bạn click vào sẽ tự động chuyển đến trang thanh toán, không cần qua giỏ hàng nữa. Thêm nút mua Ngay vào sản phẩm woocommerce wordpress, sau đây chợ wordpress sẽ chỉ dẫn thêm nút sắm ngay vào sản phẩm woocommerce.
Nút tìm ngay sẽ hiện ở trang chi tiết sản phẩm, nút tậu ngay sản phẩm mang chức năng khi bạn click vào sẽ tự động chuyển đến trang trả tiền, không cần qua giỏ hàng nữa.[/caption]

Ok xong cảm ơn bạn đã đọc, với gì cần hỏi thêm thì chat có admin nhé! Nếu như cần item nào trên chợ thì ủng hộ mình.
Tks all.

Đăng bợi:

0 nhận xét: