Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Grab vừa cho Momo thấy như thế nào là "mạnh vì gạo, bạo vì tiền": Hóa đơn tiền điện 500.000 đồng, nhưng nộp qua Grabpay by Moca chỉ mất 400.000 đồngĐăng bợi:

0 nhận xét: