Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Mục tiêu1. Trước cái chết thì con người không còn e sợ bất cứ điều gì.
2. Quan trọng nhất là mục tiêu, làm cách nào đạt mục tiêu là việc của mỗi người.
3. Khi bạn đầu hàng có nghĩa là bạn sẽ chết.
4. Sống mãi với đau khổ, nhục nhã chỉ khiếm chúng ta chết dần trong sự đau khổ và nhục nhã.
5. Bạn đã có đủ nguồn lực để làm mọi điều bạn muốn. Đừng khóc lóc đổ lỗi cho số phận.

Đăng bợi:

0 nhận xét: