Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Miễn phí hay có phí ? Giá của nó đều có nhé mọi người


Bạn thích dùng miễn phí ? 

Bạn không thích bỏ tiền mà vẫn được dùng Sản phẩm ?
Bạn muốn phải như thế này và như thế kia nhưng vẫn dừng miễn phí


  • Đúng FREE đầy ra đấy mua làm gì cho phí 
  • Tớ dùng ít dùng FREE được rồi
  • Tớ ko dùng thằng này thì dùng thằng khác mắc mớ chi phải mua 
  • và V.V.Và đời nói rất chi là đúng :


  •  Muốn ăn quả nào thì nên rào cây đó
  • Cái gì cũng có cái GIÁ  của nó 
  • Muốn người ta đối xử tốt với mình trước tiên mình nên đối xử tốt vói họ trước 

Theo bạn nên FREE hay không

Đăng bợi:

2 nhận xét: